2020'de Yeni Zamlar Hayatımıza Giriyor!

2020 yılında cep telefonu harcından, MTV oranına bir dizi yapılacak zam oranı resmi gazetede yayınlandı. İşte 2020 yılından itibaren ödenecek zamlı oranlar..

2020'de Yeni Zamlar Hayatımıza Giriyor!

2020 yılında cep telefonu harcından, MTV oranına bir dizi yapılacak zam oranı resmi gazetede yayınlandı. İşte 2020 yılından itibaren ödenecek zamlı oranlar..

2020'de Yeni Zamlar Hayatımıza Giriyor!
Editor: admin
23 Aralık 2019 - 08:56

Resmi gazete'de yayınlanan tebliğe göre, Vergi Usul Kanunu'nun Genel Tebliğ bölümünde yapılan değişiklikle pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına dönük oranlara zam yapıldı.


Buna göre ehliyet harcı, pasaport, trafik cezalarına uygulanacak zam oranı %22.58'e çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre,

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur." denildi.


Ayrıca MTV oranları ile ilgili de Resmi Gazete'de yayınlanan zam oranı %12 olarak belirlendiği yayımlandı.
 


YORUMLAR

  • 0 Yorum