Şanlıurfa'ya Giriş-Çıkışlar Uzatıldı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar ile Şanlıurfa'ya giriş çıkışlar ile ilgili almış olduğu kararda bu sürenin uzatılmasına karar verdi.

Şanlıurfa'ya Giriş-Çıkışlar Uzatıldı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar ile Şanlıurfa'ya giriş çıkışlar ile ilgili almış olduğu kararda bu sürenin uzatılmasına karar verdi.

Şanlıurfa'ya Giriş-Çıkışlar Uzatıldı
Editor: admin
04 Mayıs 2020 - 10:05

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada,

"04.04.2020 tarih ve 12 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına İlimize kara ve hava yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmış, 18.04.2020 tarih ve 25 Nolu ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı bahse konu kısıtlamanın süresi, 03 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00’a kadar uzatılmıştır.


Alınan tedbirler sonucunda salgının etkilerinde azalma ve vaka artış hızında bir düşüş trendine girilmiş buna karşın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi henüz ortadan kalkmamıştır.

Gelinen noktada vaka artış hızı, anılan salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte ikinci bir dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası riskin etkin bir şekilde değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilecek ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacaktır.
Ancak Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline ilişkin giriş/çıkış kısıtlamalarının 03.05.2020 Pazar günü, saat 24.00 itibariyle sona erecek olması nedeniyle 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı açısından bir boşluk oluşacaktır.

Bu nedenle; 03.05 2020 tarihinde olağan üstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki kararları almıştır;

1. 12 ve 25 Nolu ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile belirlenen çerçevede kara ve hava yoluyla ilimize yapılacak giriş-çıkış sınırlandırmasının 04.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’a kadar uzatılmasına,

2. İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın (12 ve 25 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile belirlenen istisnalar hariç) belirtilen süre boyunca ilde kalmalarına,

3. Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi 1811. Sokakta ikamet eden bir hastanın 21.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanısı alması nedeni ile ikamet ettiği binada 22.04.2020 tarih ve 30 No’lu Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş; geçen süre zarfında hastanın 20.04.2020 tarihinde evden ayrılmasından dolayı 14 günlük sürenin 04.05.2020 tarihinde bitmesi ve yeni pozitif vakanın çıkmaması nedeniyle ilgili binada karantina tedbirinin 04.05.2020 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum