MEVLEVİ AHMET REMZİ AKYÜREK İLE DİVAN ŞAİRİ OLAN FÜZULİ 2....
Muhammed Cemil Cömert

Muhammed Cemil Cömert

İrfan Meclisi

MEVLEVİ AHMET REMZİ AKYÜREK İLE DİVAN ŞAİRİ OLAN FÜZULİ 2. BÖLÜM

08 Mart 2019 - 01:23 - Güncelleme: 08 Mart 2019 - 07:37

Değerli www.haber414.com haber portalinin ziyaretçiteri ve sevgili okurlarım

Sizleri daha fazla merakta bırakmadan dün füzulinin vefa redifli gazeline Ahmet Remzi Akyürek merhumun yapmış olduğu tahmise göstermiş olduğunuz yakın ilgiden ötürü  gerek www.haber414.com adına ve gerekse şahsım adına sizlere teşekkürü bir borç biliyor en derin şükranlarımı sunarak dün sözünü ettiğim o müthiş ruha gıda sadra şifa olan gazelin şerhi doğrultusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz şöyle ki önce dün ki mısraları bir kere daha hatırlayalım.

 

 

Ruhi dilberde gerçi mahdan Ruşen ziya gördüm

Küduret verdi hattı şimdi baktım bi safa gördüm

Neye atfı nigah ettimse ahir bir hata gördüm

Vefa herkimseden istedim andan cefa gördüm

Bi vefa dünyada ne gördüm bi vefa gördüm

 

İlk kıtanın ilk mısraında  Ahmet Remzi Akyürek şöye başlıyor

Ben o sevgilinin yüzünde aydan daha parlak bir ışık gördüm yok değildi hepten gördüm

Ve devam eden mısralarda ise ekliyor Sonra baktım ki o güzellikten eser kalmadı kararı verdi birden ne tarafa baktımsa sonrasında bir hatasıyla kusuruyla karşılandım diyor ve fuzuli takiben ekliyor her kimden vefalı olmasını istedim onun cefasıyla karşılaştım vefasız dünyada ne gördümse vefasız gördüm kendisi vefasız olan dünyadan vefayı beklemek çok saçmalık demiştik söz sırası gelmişken bu mısralar insanlara bir işaret levhası bir bakış açısı kazandırmalıdır aşağıdaki ikinci kıtada çok ince bir nokta var devam eden mısralarda

Fezai aşka düştüm bi seri pavalihi hayran

Visal ümidi dilde menzilimdir vadi i hicran

Bana bir destgir olsun diye halim edip ilan

Kime kim halimi izhar eyledim isteyip derman

Özümden bin beter anı derde müptela gördüm

 

Aşkın ortamına fezasına düştüm başsız ayaksız eskilerin dediği üzre biseripa başsız ayaksız ayrılık vadisinde öylesine gezdim aşka kavuşmak olmadığını bildiğim için söz sırası gelmişken siz değerli okurlarıma yukarda verdiğim şiirin ikinci kıtasının ikinci mısraına paralel olmak üzre belirtmek istediğim Fatih  Sultan Mehmet han merhumla Ebul Vefa hazretleriyle Allah manevi tasarrufatlarından sizlere de bizlere de ihsan eylesin biri hikmet ehli biri cihan ehli gönül adamlarının aralarında ki aşkı ilahiyi vurgulamadan geçemiycem.

Bildiğiniz üzre  Fatih Sultan Mehmet Han kapısına geldi. Onunla görüşmek istedi. Uzun süre bekledi. Şeyh Hazretleri o yüce Hakanı kabul etmedi. Sultan çok üzüldü.  Fatih’i kabul etmediği için kendisi de üzülmüştür yüce sultan bunun üzerine  yardımcısına lalasına yani gördün mü lala bizansın aşılmaz dedikleri kalelerini yıktık bir dervişin tahta kapısından içeri giremiyoruz ordumu getireceğiz almıyorlar işte diyerek  hatta iki damla gözyaşı bile dökmüştü.“Efendim! Neden Sultanı kabul etmediniz. Hem siz üzüldünüz ve hem de o üzüldü?” dediklerinde: Şeyh Hazretleri:

“Doğru söylersiniz. Ama inanıyorum kî, benim ona olan muhabbetim ve onun bana olan sevgisi ve ihtiyacı bize asıl vazifemizi unutturacak kadar fazladır. Dostluğumuz ve sohbetimiz birçok vatandaşın İşinin yarım kalmasını veya yapılmamasına sebep olabilir. O sohbetimize katılırsa korkarım sonunda padişahlığı bırakmak isteyecek. Hünkârımız Efendimizin gönlü çok hassas ve coşkundur.  Korkarım ki padişahlık vazifelerini unutup tacı tahtı bırakacak ve dervişliğe kalkışacak. Hâlbuki o milletin işlerini üzerine almıştır. Biz de dünya düzenini korumaya memuruz.” Diyerek o leşker-i gazadır biz ise leşker-i duayız yani o gazanın komutanı askeri biz duanın askeriyiz demiştir . gelelim üçüncü mısraya sizleride fazla sıkmak istemediğim için hali hazırda yedi yazı dizisine bölmeyi uygun gördüğümü belirtir ikinci kıtanın 2. mısraını ve devamını tercüme edip nihayete 2. bölümü nihayete erdiğreceğim.

Benim elimden tutsunlar diye halimi ilan eyledim  halimi açıkladım derman istedim
Derman istediğim kişinin benden daha dertli olduğunu gördüm
Yani : Ben umarım bacımdan bacım ölür acından der gibi yazmış fuzuli merhum

3. bölümde buluşmak dileğiyle esen kalınız.
(Gerek bendenizi ve gerekse hattı zatında diğer kalem ehli yazarlarımıza yorum yapmayı ihmal etmeyin ayrıca EYLÜL YAĞMURU isimli yazı dizisine gösterdiğiniz yakın ilgiden ötürü şükranlarımı arz ederim.)

YORUMLAR

  • 0 Yorum